QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÔNG GIÓ

 

  1. Kiểm tra toàn bộ hiện trạng hệ thống điều hòa không khí trước khi bảo trì.
  2. Nhận bàn giao hiện trạng để thực hiện công việc.
  3. Bảo trì dàn lạnh hệ thống điều hòa theo quy trình chuẩn của hãng

–  V sinh phin lc, lưới lc;

–  V sinh dàn trao đi nhit bng vòi phun nước cao áp;

–  V sinh đường nước ngưng;

–  Kim tra nhiêt đ gió vào gió ra khi dàn;

–  V sinh và kim tra hot đng ca bơm nước;

–  V sinh và kim tra hot đng ca qut;

–  V sinh mt trang trí dàn;

–  Vệ sinh bo mạnh dàn lạnh;

–  Kim tra đin áp cp;

–  Xiết cht ốc vít.

  1. Bảo trì dàn nóng hệ thống điều hòa theo quy trình chuẩn của hãng

– V sinh dàn trao đi nhit bng vòi phun nước cao áp;

– Kim tra đ n và đ rung ca motor và máy nén;

– Kim tra đ rò r ca gas;

– Đo dòng đin và đin áp motor qut, máy nén;

– Kim tra nhit đ gió vào và gió ra khi dàn;

– Kim tra nhit đ đường gas đi và v;

– Đo áp sut ga;

– Kim tra đ cách đin;

– Xiết cht các c vít;

– Vệ sinh bo mạnh dàn nóng;

– Ghi thông s k thut vào bng theo dõi.

  1. Lập báo cáo sau khi bảo trì, tư vấn chủ đầu tư những hạng mục cần sửa chữa, thay thế (nếu có).
  2. Tiến hành nghiệm thu, bàn giao sử dụng.