BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TẠI TÒA NHÀ 789 – BỘ QUỐC PHÒNG