HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM HUYỆN YÊN PHONG, BẮC NINH

Hạng mục: Cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Địa điểm: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh