KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VIỆT LONG

Hạng mục 1     : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm

Hạng mục 2     : Cung cấp và lắp đặt thang máy

Hạng mục 3     : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, chống sét, nối đất

Hạng mục 4     : Cung cấp và lắp đặt hệ thống nước

Địa điểm          : Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thiết bị            : Hệ thống điều hòa không khí trung tâm DAIKIN

Hệ thống thang máy tải khách hiệu MITSUBISHI