KHU NHÀ Ở SỸ QUAN, QNCN, CNV QP THUỘC BTTM- BQP

Hạng mục 1   : Cung cấp thiết bị, vật tư và thi công lắp đặt Hệ thống điều hòa và thông gió.

Hạng mục 2   : Thi công lắp đặt Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước

Địa điểm        : Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội