TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG VÀ CHUNG CƯ ĐỂ BÁN DABACO GROUP

Hạng mục 1: Thi công hệ thống thông gió, điều hòa DAIKIN khu Thương mại + Văn phòng, đường ống chờ điều hòa Căn hộ

Hạng mục 2: Thi công hệ thống điện nhẹ