TRỤ SỞ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Hạng muc:     Cung cấp thiết bị quạt thông gió và thi công lắp đặt hệ thống điều hoà không khí và thông gió

Địa điểm:       Ngõ 15, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.