TRỤ SỞ LÀM VIỆC LIÊN CƠ QUAN CỤC HẬU CẦN – BTTM/THANH TRA BQP

Hạng mục      : Cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Địa điểm        : 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Thiết bị          : Hệ thống điều hòa trung tâm thông minh DAIKIN hệ VRV IV hai chiều