CUNG CẤP THIẾT BỊ, NGUYÊN VẬT LIỆU, PHỤ KIỆN CHO CÔNG TRÌNH

Công ty Cổ phần Sản xuất – Xây lắp – Thương mại Đại An chuyên cung cấp các thiết bị vật tư, phụ kiện phục vụ xây dựng, thiết bị xây dựng, nguyên vật liệu trong thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, vật tư phụ M&E: máy móc phục vụ thi công,…..